kkv top100 logo
kkv top100 logo

CSAPATÉPÍTÉS ARANYSZABÁLYAI

2022 május 24.
Megosztás:

2. rész

Vállalkozónak lenni életforma: a folyamatos jobbítás és fejlődés lehetőségeinek kereséséről szól. Jelen anyaggal – amely az első rész (https://kkvtudaskozpont.hu/csapatepites/) folytatása, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy vállalkozásod a saját területén a legkiválóbbak közé tartozhasson. A csapatépítést természetesen nem lehet elsajátítani egy néhány oldalas összefoglaló anyag segítségével, és csak annyit ígérünk, ennek a résznek is lesz folytatása, visszavárunk.


A GYŐZTES CSAPAT MEGALKOTÁSÁNAK 6 LÉPÉSE

A piaci viszonyokra érett és jövedelmezően működő vállalkozások, amennyiben sikeresen szisztematizálják a különféle céges folyamataikat, azzal néznek szembe, hogy a növekedés a továbbiakban főleg belső erőforrásból tud megvalósulni, amit a szinergia fokozása biztosít. Ennek – a céges szinergiának – az életre hívását, működésbe vonását szolgálja a győztes csapat megalkotásának hat lépése.

1. Határozott vezetés

A lista élén a „határozott vezetés” áll. Amennyire könnyű kimondani, olyan nehéz jellemezni és másféle vezetői magatartásoktól elkülöníteni, mit is értünk határozott vezetés alatt. Ma már jelentős számban állnak rendelkezésre olyan személyiséget, vagy viselkedést elemző tesztek, (DISC, Team Role Managenent, PMC, stb.) amelyek segítenek az önismeretben, annak azonosításában, hogy Te vezetőként mennyire vagy például domináns (DISC) a saját munkahelyi közegedben.
Azzal, hogy céget alapítottál, működtetsz, mások teljesítményét értékeled, döntéseket hozol, azt is felvállaltad akár tudatosan, akár 5kép Határozott vezetés kényszerből, hogy mintát, modellt nyújtasz a többiek – főleg a csapatod tagjai – számára. Egy kis szervezetben – (de egy nagyobb-ban sem) – éri meg „játszmázni”, a vonal alatti megoldásokat alkalmazni. A bizalom légkörének megteremtése és fenntartása – hidd el – a legjobban megtérülő „vezetői húzásod” lesz. Ez nem mond ellent annak, hogy a szenvedély és az elkötelezettség legyen a jellemzője a vezetői magatartásodnak.

Ez utóbbi jut kifejezésre, ha a „perbutáció” is jelen van a csapatmunkában. Ez a termodinamikai fogalom a gázok munkavégző képességével kapcsolatos és arról szól, hogy a halmazállapot változásához energiára van szükség, s anélkül, hogy mélyebb természettudományos fejtegetésbe fognánk, elég annyit megjegyeznünk, hogy a pozitív nyomásgyakorlás nélkülözhetetlen az áttörést elérő teljesítményfokozáshoz. A sikert akadályozó korlátok áttörése érdekében kész kell, hogy legyél a nyomásgyakorlásra is.

A csapatot a vonzó célok, és a kihívást jelentő elvárások tartják magas hőfokon. A csapatépítés arra az alapvetésre épül, mely szerint az emberek előbbre valók a számoknál. Ennek szem előtt tartása hozzásegít ahhoz, hogy a vezetői döntéseidben csak végszükséglet esetén támaszkodj a fellépésedből sugárzó erőre. A valódi vezetők a csapatukkal való kommunikációban szükség szerint élnek ész-érvekkel, szívhez szóló, vagy lelkesítő szavakkal. Amibe bizony beletartozhatnak metaforák, tematikus dalok, analógiák, költemények, példák, idézetek, anekdoták, a humor, szóképek alkalmazása, képek, szlogenek, még akár műtárgyak is.

Csak két példa minderre: az egyik – magyar gyökerekkel rendelkező - kanadai kamionos szállítmányozással foglalkozó cég egy alföldi lovasszekeret helyezett el a bejáratánál, a másik, autóalkatrész-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás ügyfélváróját egy eredeti T-Modell ékesíti …


2. Közös célok

A hattyú, a csuka és a rák …

Ha barátok énekelnek, de különböző kottákból,
semmi jó nem származik abból!
Egy hattyú, egy csuka és egy rák Közös célra vállalkozott.
Kocsivontatónak állt.
Mint az ördög, húztak, vontak izmaik minden erejével s megfelelő nyomással,
de a szekér – miért, miért se - meg se moccant!
A hattyú tovaszállt, a rák a homokba futott
s a csuka a tó fenekére úszott;
Nem voltak puhányak, erősebben náluk senki nem húzott,
De soha többé együtt
s a szekér még ma is csak ott áll, ahol akkor állt!

Ismeretlen forrásból
A közös – a csapat minden tagja által a magának érzett és mellszélességgel felvállalt célok kijelölése maga is erős csapaépítő aktivitás. A célállítás nem más, mint "üzlet nyelve". Ennek segítségével ismerik meg az érintettek az üzleti sikerek elérését legfontosabb építőköveit. A lehetséges?, a miért?, a merre?, a mit?, a mikor?, a ki? kérdésekre adott válaszok különböző időhorizontokat magukba foglalnak, s ezzel mintegy programozottá teszik a fejlődést.

Alapértékek. Mint az Alkotmány, vagy a Tízparancsolat. Ahogyan mi dolgozunk, Mit lehet és mit nem tenni a cégben.
Ez különbözteti meg az egyik céget a másiktól: mit tartanak a legfontosabb értéknek? Az innovációt? Az ügyfélorientációt? Nem mondják, mutatják, gyakran csak következtetni lehet ezekre!

Küldetés, Mi ad értelmet a cég létezésének? Ez mond a legtöbbet az alapítók szándékairól. A távlatok… A lelket, a szívet hozza a vállalkozásba…Hol leszünk 10-25 év múlva?!

Irányok kijelölése: Merre tartunk? Mit tervezünk elérni a következő 3-5 évben? Mi az a piaci rés, amit kinézünk magunknak?

Célok, amiket megfogadunk magunknak például szilveszter éjjel. Mit szeretnénk elérni a következő évben?! Milyen mutatók jelzik majd, hogy ezeket el is értük: Kritikus sikertényezőink?

Cselekvési terv, mely megmutatja: hogyan fogjuk a fentieket megvalósítani. A következő negyedév konkrét útvonaltérképe.

Elszámoltathatóság: Ki, mit, mikor és hogyan?! – válik illetékessévé, tulajdonosává egy adott célnak, ügynek, projektnek...


3. Játékszabályok

A győztes csapatok laza és egyben feszes forgatókönyv szerint működnek. Ez azt jelenti, hogy a játékszabályok nem képezik alku tárgyát. Csakúgy, mint a szervezeti kultúra. A csapat minden tagjának ezeken a kötött határokon belül kell működniük. Mindazonáltal, a játéktéren belül, szükségleteiknek megfelelően elég lazán mozoghatnak. Itt az emberek és a tartalmak aspektusai szabadok. Úgy hozzák meg döntéseiket, ahogy azt megfelelőnek tartják. 
"Egyenlő pálya, egyenlő esélyek; én kerékpárral megyek." - Sándor György humoralista nevéhez kötjük a tornatanár mondását:. Á piaci versennyel kapcsolatban már régen bebizonyosodott, hogy akkor jönnek létre a legnagyobb teljesítmények, ha világos, átlátható és mindenkire egyaránt érvényes szabályok vannak.

Egy asztali társasjátékhoz sincs kedvünk, ha tudjuk, hogy az egyik vagy másik résztvevő nem hajlandó tartani magát a közösen meghozott szabályokhoz. Ha ilyen ereje van a megegyezésen alapuló játékszabályoknak a piacon, akkor mi a helyzet egy cégen belül, egy munkahelyen?

A „játékszabályokra” vonatkozóan itthon a „szervezeti kultúra” szóhasználat vált általánossá. De, hogy ki mit ért alatta, eléggé változatos az értelmezések köre:
A kultúra olyan fontos (gyakran kimondatlan), megállapodások sorozata, amelyet osztanak a közösség tagjai.

A kultúrát leginkább úgy vélik. mint magától értetődő, szétosztott jelentéseket, amelyet az emberek a társadalmi környezetüknek tulajdonítanak.

A kultúra az a mód, ahogyan itt a dolgainkat végezzük.


A kultúra alapfeltevések mintája - egy adott csoport által kitalált, felfedezett vagy kifejlesztett dolog, amely révén megtanul boldogulni a külvilághoz való alkalmazkodás és belső integráció problémájával - amely elég jól működik ahhoz, hogy érvényesnek tekintsék. Ezért azt tanítják az új tagoknak, hogy ez a helyes mód, ahogyan ezekről a problémákról gondolkodni, érezni kell.
Az fejezi ki a kultúrát, ahogy a kollégáink dolgoznak, amit értékelnek, amire büszkék, amiért összefogva dolgoznak.

Ahhoz, hogy megérthesd: mit is jelent a kultúra, tedd fel a következő kérdéseket:

Kinek van legnagyobb hatása a munkatársi közösségre?
Mit válaszolnak a kollégák, ha megkérdezed őket: mire föl is van a vállalat?
Mit kívánnak az emberek?
Milyen aspirációik vannak és milyen célokat követnek a munkatársaknak?


A következő rész tartalmából:

A „cselekvési terv”-től a „kockázatvállalás”-ig, a csapatépítés aranyszabályainak folytatása…

A KKV TOP100 tudástár első anyagának elkészítésekor a teljesség igénye nélkül felemlegetett gyakorlati kapaszkodók átadása mellett kimondottan az volt a célunk, hogy közös gondolkodásra invitáljunk Téged.

Amennyiben mélyebben érdekel a téma, csatlakozz Facebook, Instragram és LinkedIn követőink táborához, látogasd meg weboldalunkat, ahol további üzletfejlesztéssel kapcsolatos tartalmakat találsz: www.actioncoach.hu

Jelentkezz hírlevelünkre és ne feledkezz meg hetente új részekkel megjelenő podcast csatornánkról sem.

De kereshetsz bennünket közvetlenül az info@actioncoach.hu
crossmenu